Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 5 april 2018

Maximumleeftijd bloeddonatie naar 80

Maximumleeftijd bloeddonatie naar 80
- Bloedbank Sanquin heeft de maximumleeftijd voor het doneren van bloed verhoogd naar 80. Hiervoor lag de leeftijdsgrens nog op 70 jaar. Om nog steeds bloed te mogen doneren boven de 70, moeten de mensen wel eerst een medische keuring doorstaan. Als zij ...

Follow by Email