Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 5 april 2018

Homofobie is een probleem van ons allemaal

Homofobie is een probleem van ons allemaal
- In de middelbare schoolklas waar Gijs laatst een workshop gaf, was iedereen het er over eens: homo's zijn geen echte mannen. Dit diepgewortelde denkbeeld dat zich al op jonge leeftijd vormt, kent een verband met voortdurend homogeweld. Het is de hoogste tijd om het probleem bij de wortels aan te ...

Follow by Email