Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

maandag 16 april 2018

Hogere sigarettenprijzen zijn sterk instrument in strijd tegen extreme armoede

Hogere sigarettenprijzen zijn sterk instrument in strijd tegen extreme armoede
- Hogere sigarettenprijzen zouden over de hele wereld miljoenen mensen van extreme armoede en een inferieure gezondheid redden, terwijl tevens gespaard zou worden op de kosten die de huishoudens voor de behandeling van levensbedreigende ziektes moeten voorzien. Dat zegt een studie van ...

Follow by Email