Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 6 april 2018

Drie op de tien Nederlanders hebben vrienden en kennissen die ze niet bij hun uitvaart willen

Drie op de tien Nederlanders hebben vrienden en kennissen die ze niet bij hun uitvaart willen
- Uit ons onderzoek blijkt dat het bewustzijn van Nederlanders over de kosten van hun uitvaart en de waarde van de uitvaartverzekering nog laag is”, zegt Frank Fransen, directeur Verzekeringen bij Monuta. Als het eenmaal zo ver is, kunnen mensen kunnen zich overvallen voelen door die kosten.

Follow by Email