Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 6 april 2018

Deze test verslond uw Facebook gegevens

Deze test verslond uw Facebook gegevens
- De bijna 100.000 Nederlanders van wie via Facebookgegevens zijn uitgelekt, hebben dat 'verorzaakt' door een online persoonlijkheidstest in te vullen. Ook kunnen gegevens van mensen bekend zijn geworden omdat vrienden zo'n test hebben gemaakt. Die test staat zelfs nog gewoon online.

Follow by Email