Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 13 april 2018

De voordelen van elke dag naar je werk fietsen

De voordelen van elke dag naar je werk fietsen
- We wonen in een land waar fietsen een vaardigheid is die je absoluut moet bezitten. Het is ook gewoon lekker (als het niet regent). Daarnaast kleven er talloze voordelen aan reizen op de fiets. Nu de lentezon zich al meerdere keren heeft laten zien ...

Follow by Email