Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

donderdag 12 april 2018

De radicale stap naar heling

De radicale stap naar heling
- Enkele jaren later zal een van die safe spaces, de Stonewall Inn in New York, de bron vormen van het verzet dat later de 'homo-emancipatie' genoemd zal worden, ook al waren het juist queer en trans vrouwen van kleur die als eersten de noodzaak voor verzet zagen. Tegenwoordig roepen rechtse ...

Follow by Email