Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 16 april 2018

Aantal Lyme-patiënten in 20 jaar tijd verviervoudigd

Aantal Lyme-patiënten in 20 jaar tijd verviervoudigd
- Het aantal Nederlanders dat de ziekte van Lyme krijgt, blijft maar stijgen. In de afgelopen twintig jaar is het aantal patiënten verviervoudigd. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het afgelopen jaar 27.000 nieuwe gevallen ...

Follow by Email