Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

donderdag 8 maart 2018

Zorgboerderijen leveren betere dementiezorg dan verpleeghuizen

Zorgboerderijen leveren betere dementiezorg dan verpleeghuizen
- Zorgboerderijen die zorg bieden voor mensen met dementie, vormen een waardevolle aanvulling op het bestaande spectrum van verpleeghuizen. Bewoners zijn actiever, hebben meer sociale contacten en komen vaker buiten dan in reguliere verpleeghuizen. Ook ...

Follow by Email