STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 8 maart 2018

Zorgboerderijen leveren betere dementiezorg dan verpleeghuizen

Zorgboerderijen leveren betere dementiezorg dan verpleeghuizen
- Zorgboerderijen die zorg bieden voor mensen met dementie, vormen een waardevolle aanvulling op het bestaande spectrum van verpleeghuizen. Bewoners zijn actiever, hebben meer sociale contacten en komen vaker buiten dan in reguliere verpleeghuizen. Ook ...

Follow by Email