Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 19 maart 2018

Zo zorg je dat je er jonger uitziet: verbeter je houding

Zo zorg je dat je er jonger uitziet: verbeter je houding
- Als je een dagje ouder wordt, krom je als vanzelf een beetje de rug. Dat heeft te maken met het zwakker worden van spieren en skelet. Doordat we zoveel op onze smartphone en laptop bezig zijn, wordt dat proces nog versneld. Voor je het weet, zie je ...

Follow by Email