Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 23 maart 2018

Zelfs zwarte Amerikaanse jongens uit rijke milieus lijden onder 'hyper-stereotype'

Zelfs zwarte Amerikaanse jongens uit rijke milieus lijden onder 'hyper-stereotype'
- Voor vele zwarte jongens, zelfs uit de rijkste klassen, blijkt het onmogelijk om definitief uit de armoede te ontsnappen." De onderzoekers stellen nog dat 80 procent van de blanke jongeren die in rijke families zijn geboren, ook als een volwassenen tot de hogere middenklasse of elite zullen behoren.

Follow by Email