Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 23 maart 2018

Wint Netflix het van het ouderwetse tv-kijken?

Wint Netflix het van het ouderwetse tv-kijken?
- Nee, 91,4 procent van de Nederlanders keek in 2017 nog wekelijks televisie blijkt uit cijfers van Stichting Kijkonderzoek. Dit percentage is wel iets gedaald, in 2016 was dit nog 92,6 procent. En in 2013, het jaar waarin Netflix in Nederland werd gelanceerd, keek nog 94,9 procent van de Nederlanders ...

Follow by Email