Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

dinsdag 20 maart 2018

Wetenschappers testen nieuwe anticonceptiepil voor mannen

Wetenschappers testen nieuwe anticonceptiepil voor mannen
- Er is misschien een nieuwe anticonceptiepil voor mannen in opkomst. Hoewel het er eerder op leek dat het niet mogelijk was voor mannen om dagelijks een pil vol met hormonen te slikken, hebben wetenschappers nu een pil onderzocht die dat wellicht toch ...

Follow by Email