Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 30 maart 2018

Voor het eerst in 10 jaar meer optimisten dan pessimisten in Nederland

Voor het eerst in 10 jaar meer optimisten dan pessimisten in Nederland
- Voor het eerst sinds 2008 zijn er meer optimisten dan pessimisten als het gaat over Nederland. Het aantal mensen dat het meer de goede dan de verkeerde kant op vindt gaan met het land is toegenomen van 35 procent in het laatste kwartaal van 2017 naar 49 procent nu. Dat zijn enkele uitkomsten ...

Follow by Email