Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 13 maart 2018

Strijd tegen chronische honger wordt steeds zwaarder

Strijd tegen chronische honger wordt steeds zwaarder
- Maar door de verstedelijking neemt het aantal mensen dat in armoede leeft, af. Met name in Azie is de armoede de afgelopen decennia sterk gedaald. Maar de voedselproductie moet minstens anderhalf keer zo groot worden als er straks twee miljard extra, welvarender monden gevoed moeten worden.