STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

dinsdag 13 maart 2018

Strijd tegen chronische honger wordt steeds zwaarder

Strijd tegen chronische honger wordt steeds zwaarder
- Maar door de verstedelijking neemt het aantal mensen dat in armoede leeft, af. Met name in Azie is de armoede de afgelopen decennia sterk gedaald. Maar de voedselproductie moet minstens anderhalf keer zo groot worden als er straks twee miljard extra, welvarender monden gevoed moeten worden.

Follow by Email