Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

dinsdag 20 maart 2018

Reclame maakt van een homo geen hetero', vindt marketingdeskundige Mark Ritson

Reclame maakt van een homo geen hetero', vindt marketingdeskundige Mark Ritson
- Reclame maakt van een homo geen hetero', vindt marketingdeskundige Mark Ritson. De reikwijdte van onlinereclame wordt overdreven. artikelMarketeers verkopen veel onzin en gevestigde media als krant en tv zijn veel minder dood dan Facebook en Google ons willen doen geloven.

Follow by Email