STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 16 maart 2018

Over de omgekeerde apartheid van rechts Vlaanderen

Over de omgekeerde apartheid van rechts Vlaanderen
- Sinds ik hier woon en werk heb ik al schrijnende armoede in de Townships gezien, mensonwaardige behandelingen van landarbeiders in de wijngaarden en talloze getuigenissen van seksuele intimidatie tegen huishoudwerkers mogen aanhoren. Maar “omgekeerde apartheid”, dat heb ik dus duidelijk ...

Follow by Email