Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 2 maart 2018

Opnieuw meer mensen met griep naar de huisarts

Opnieuw meer mensen met griep naar de huisarts
- Het aantal Nederlanders met griepachtige verschijnselen is weer toegenomen. De griepgolf in ons land duurt nu al elf weken. Dit is twee weken langer dan gemiddeld. Afgelopen week gingen volgens gezondheidsinstituut Nivel 155 op de 100.000 mensen naar de huisarts met griepachtige klachten.

Follow by Email