Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

maandag 5 maart 2018

Nederlanders vrezen internetcriminaliteit, maar doen vaak niets

Nederlanders vrezen internetcriminaliteit, maar doen vaak niets
Veel Nederlanders gebruiken hetzelfde wachtwoord voor meerdere websites, bijvoorbeeld voor e-mail, bankrekening en webwinkels. Een vijfde van de ondervraagden past een wachtwoord zelfs bij meer dan tien accounts toe. Dat blijkt uit onderzoek naar online-gevaren in opdracht van het ministerie ...

Follow by Email