Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

maandag 26 maart 2018

Mogen medici binnenkort hulp weigeren aan LGBT+'s in de VS?

Mogen medici binnenkort hulp weigeren aan LGBT+'s in de VS?
- Het Amerikaanse departement voor gezondheid heeft een wetsvoorstel ingediend waarbij medici de kans krijgen om hulp te weigeren aan bepaalde bevolkingsgroepen als dit in strijd is met hun persoonlijke, religieuze of morele opvattingen. Dit voorstel komt niet als een verrassing, het is immers geen ...Follow by Email