Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 23 maart 2018

Minder dan 17 procent Nederlanders verbruikt 80 procent zorgkosten

Minder dan 17 procent Nederlanders verbruikt 80 procent zorgkosten
- Op jaarbasis is 16,9 procent procent van de Nederlanders met een zorgverzekering, goed voor 80 procent van de zorgkosten uit de Zorgverzekeringswet. Dat schrijft minister De Jonge van VWS aan de Tweede Kamer. 0 · Zorgkosten AdobeStock. Sinds de invoering van de Zvw beweegt dit percentage ...