Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 2 maart 2018

Millennials wonen graag in Amsterdam

Millennials wonen graag in Amsterdam
- Amsterdam heeft de hoge positie vooral te danken aan de onderdelen 'persoonlijke keuzevrijheid' en 'LGBT-vriendelijkheid'. In die eerste categorie staat de hoofdstad op de eerste plaats, in de score voor LGBT (lesbian, gay, bisexual en transgender) op plaats twee. Ook voor de grote hoeveelheid ...

Follow by Email