Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 26 maart 2018

Meer hartaanvallen na overschakeling op zomertijd

Meer hartaanvallen na overschakeling op zomertijd
- Op maandag na de overschakeling op zomertijd, krijgen opvallend meer mensen een hartaanval. Een kwart meer patiënten moet op die dag gedotterd worden, dan op andere maandagen. Dat blijkt een onderzoek uitgevoerd door de University of Colorado in Denver ...

Follow by Email