Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

dinsdag 20 maart 2018

Meer aandacht voor psychosociale gevolgen kanker bij kinderen

Meer aandacht voor psychosociale gevolgen kanker bij kinderen
- De meerderheid van de kinderen met kanker laat tijdens behandeling veel psychosociale veerkracht zien. Eén op de vijf kinderen houdt echter last van gedragsproblemen die zorgen voor belemmeringen in het dagelijks leven. Medisch psycholoog Simone Sint ...

Follow by Email