STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

vrijdag 30 maart 2018

Meer aandacht voor ouderenmishandeling

Meer aandacht voor ouderenmishandeling
- In Nederland zijn jaarlijks 120.000 thuiswonende ouderen slachtoffer van psychisch geweld. Daarnaast krijgen maar liefst 10.000 ouderen te maken met lichamelijke mishandeling. Dit blijkt uit een recent onderzoek onder 65-plussers die nog thuis wonen

Follow by Email