Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 26 maart 2018

Laagbewuste toestand vaststellen is een probleem

Laagbewuste toestand vaststellen is een probleem
- Bijna 40 procent van de patiënten die als niet bewust worden gezien, vertoont toch tekenen van bewustzijn – ze verkeren in een minimaal bewuste of laagbewuste toestand. Een nationale prevalentie-studie uit 2015 wees dat uit.

Follow by Email