Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 2 maart 2018

Hoog slagingspercentage ex-rokers na Ik Stop Ermee blijkt afkomstig uit niet ...

Hoog slagingspercentage ex-rokers na Ik Stop Ermee blijkt afkomstig uit niet ...
- Stichting Ik Stop Ermee trekt naar eigen zeggen 20 duizend klanten per jaar met een vier uur durende zaalcursus die van rokers ex-rokers moet maken. Die klanten hebben succesverhalen gehoord van bekenden, zijn op de cursus gewezen door hun huisarts of ...