Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

dinsdag 27 maart 2018

Hoe Nederland zijn welzijn opofferde aan welvaart

Hoe Nederland zijn welzijn opofferde aan welvaart
- Rond 1960 is de extreme armoede opgelost. De huisvesting is sterk verbeterd. De welvaart is niet buitensporig, mensen leven een sober maar degelijk bestaan. Er is nog niet erg ingeteerd op het natuurlijk kapitaal." Op het ideale plaatje van de zonnige Helmondse winkelgalerij valt wel wat af te dingen ...