STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

maandag 12 maart 2018

Griepepidemie houdt naar verwachting nog zeker drie weken aan

Griepepidemie houdt naar verwachting nog zeker drie weken aan
- De griepepidemie, die Nederlanders sinds half december in de greep houdt, zorgt vol overvolle ziekenhuizen. Het aantal opnames neemt toe en er ontstaat een tekort aan personeel. En die epidemie houdt nog een tijdje aan: "De verwachting is dat dit nog ..

Follow by Email