Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

donderdag 29 maart 2018

Genen van hoger- en lageropgeleide Nederlanders zijn anders afgesteld

Genen van hoger- en lageropgeleide Nederlanders zijn anders afgesteld
- Naast genetica, de volgorde van de bouwstenen van ons DNA, regelt ook de epigenetica, de manier waarop we ons DNA gebruiken, wie we zijn. Dankzij DNA-methylatie, een vorm van epigenetica, kunnen we specifieke genen in ons DNA aan- en uitzetten (zie ...

Follow by Email