Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 5 maart 2018

Gebruik van crisiskaart helpt verwarde personen en hulpverleners

Gebruik van crisiskaart helpt verwarde personen en hulpverleners
- Het is de verwachting dat verwarde mensen minder vaak in de politiecel worden gezet wanneer zij een crisiskaart op zak dragen. Op deze kaart kunnen omstanders en hulpverleners zien hoe zij het beste kunnen handelen bij deze specifieke persoon en welke ...

Follow by Email