Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 9 maart 2018

Een op de vijf maaltijden verorberen we buitenshuis

Een op de vijf maaltijden verorberen we buitenshuis
- Het ging zowel om commerciële verkoop van voeding zoals (fastfood)restaurants en hotels als scholen, verzorgingshuizen en ziekenhuizen. Ze constateerden dat in 2017 een toename te zien was in de verkoop van voeding met 4,1 miljard euro tot een totaal van 335,9 miljard euro. Het is gemakkelijker ...