Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 29 maart 2018

Een jongerenombudsman; wat doet die eigenlijk?

Een jongerenombudsman; wat doet die eigenlijk?
- Kinderen en armoede, veilig opgroeien, onderwijs, en de wachtlijsten voor jeugdhulp zijn de vier thema's waarin Marike Klappe (54) een grote rol voor de jongerenombudsman ziet. Maar wat doet de jongerenombudsman, of beter gezegd jongerenombudsvrouw, eigenlijk? De ombudsvrouw heeft drie ...

Follow by Email