STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 29 maart 2018

Een jongerenombudsman; wat doet die eigenlijk?

Een jongerenombudsman; wat doet die eigenlijk?
- Kinderen en armoede, veilig opgroeien, onderwijs, en de wachtlijsten voor jeugdhulp zijn de vier thema's waarin Marike Klappe (54) een grote rol voor de jongerenombudsman ziet. Maar wat doet de jongerenombudsman, of beter gezegd jongerenombudsvrouw, eigenlijk? De ombudsvrouw heeft drie ...

Follow by Email