Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

maandag 12 maart 2018

Diabetespatiënten stoppen met medicijnen: ze genezen door gezond eten

Diabetespatiënten stoppen met medicijnen: ze genezen door gezond eten
- De tijd dat je na het vonnis diabetes voorgoed insuline moest spuiten is voorbij. Bij vier op de tien patiënten helpt een andere leefstijl ervoor dat ze zonder medicijnen kunnen. Dat blijkt uit het programma Keer Diabetes2 Om van de stichting Voeding ...

Follow by Email