Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 22 maart 2018

Deze zes dieetmythes kun je meteen vergeten

Deze zes dieetmythes kun je meteen vergeten
- Er wordt altijd heel ingewikkeld gedaan over afvallen: je moet moeilijke diëten volgen, speciale sportsessies afwerken en vieze, groene drankjes drinken. Die adviezen haal je dan het liefst uit dure boeken vol plaatjes en een slanke dame op de voorkant ...

Follow by Email