Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

vrijdag 16 maart 2018

Deze 4 dingen wil de SP veranderen in Delft

Deze 4 dingen wil de SP veranderen in Delft
- Maar dat is niet het enige wat de SP wil doen tegen armoede: “Vrijwilligersorganisaties als de Voedselbank en de Buurvrouw moeten een gratis pand krijgen van de gemeente. Verder willen we dat het bedrijventerrein aan de Schieoevers gebruikt wordt voor kleine- en middelgrote bedrijven. Op die ...