STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

zaterdag 24 maart 2018

De wereldwijde epidemie van tuberculose vraagt om een doortastend beleid

De wereldwijde epidemie van tuberculose vraagt om een doortastend beleid
- Tuberculose (tbc) maakt jaarlijks meer dan 1,7 miljoen dodelijke slachtoffers. Ondanks een voorhanden zijnde betaalbare en doeltreffende behandeling, de wetenschappelijke inspanningen en sociale verwezenlijkingen blijft tuberculose de dodelijkste ...

Follow by Email