Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 14 maart 2018

De tekenaar die eenzame jongere genot schonk

De tekenaar die eenzame jongere genot schonk
- Physique Pictorial, en onder het pseudoniem Tom of Finland met steeds explicietere strips uitgroeide tot iconograaf van de homo-emancipatie en de leerscene. Zijn 'kunst' moest niets hebben van de verwijfde, passieve homoseksueel; Laaksonen geilde op hypermasculiene bodybuilders met snorren, ...

Follow by Email