Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 2 maart 2018

Criminaliteit en gevoel onveiligheid onder Nederlanders daalt opnieuw

Criminaliteit en gevoel onveiligheid onder Nederlanders daalt opnieuw
- Afgelopen jaar gaf 15 procent van de Nederlanders aan het slachtoffer te zijn geweest van veel voorkomende criminaliteit en vandalisme. In 2012 was dat nog 20 procent. De door de politie geregistreerde misdrijven daalden in dezelfde periode met 30 procent. In die periode daalde het totaal aantal ...

Follow by Email