Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

dinsdag 20 maart 2018

Chronische vermoeidheid deels erkend als chronische ziekte

Chronische vermoeidheid deels erkend als chronische ziekte
- Zit chronische vermoeidheid nou tussen de oren of niet? Een debat daarover leverde nog geen unaniem advies op. De een noemt het 'myalgische encefalomyelitis', kortweg ME, en zegt dat er in het lichaam van de patiënt iets verkeerd is gegaan. De ander ...

Follow by Email