Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

vrijdag 2 maart 2018

Bij mannen speelt ego vaak een grotere rol'

Bij mannen speelt ego vaak een grotere rol'
- Zelf heeft ze onder andere veel onderzoek gedaan naar armoede onder vluchtelingen. “Wat ik erg schrijnend vind is dat we in een heel welvarende samenleving leven, maar dat armoede toeneemt.” Ze hoopt dat ze deze mensen via de politiek kan helpen. “Deze kloof moet overbrugd worden.Follow by Email