Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 22 maart 2018

Beroerte behandelen met kunstmatige intelligentie en Blockchain

Beroerte behandelen met kunstmatige intelligentie en Blockchain
- Hart- en vaatziekten, zoals beroerte, zijn in ons land de belangrijkste doodsoorzaak. Innovatieve technologieën als artificial intelligence en blockchain kunnen helpen de uitkomst van een beroerte te verbeteren. Jaarlijks krijgen ongeveer 50.000 mensen ...

Follow by Email