Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

donderdag 8 maart 2018

Artsen willen behandeling darmkanker verbeteren met databank

Artsen willen behandeling darmkanker verbeteren met databank
- Bij welk type behandeling is iemand met dikkedarmkanker het meest gebaat? Een grote databank waarin de medische gegevens van dikkedarmkankerpatiënten zijn samengebundeld, moet in de toekomst een antwoord geven op die vraag. Zo'n centrale databank ...

Follow by Email