Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | Zoeken

donderdag 15 maart 2018

Armoede onder leerlingen? Leraar vindt dat moeilijk te herkennen.

Armoede onder leerlingen? Leraar vindt dat moeilijk te herkennen.
- Docenten zien dat armoede invloed heeft op schoolprestaties, maar weten vaak niet hoe ze kinderen kunnen helpen. Dat blijkt uit onderzoek van ABN Amro, het Jeugdeducatiefonds en Stichting Kinderpostzegels onder een groep van tweehonderd leerkrachten, intern begeleiders en schoolleiders in ...

Follow by Email