Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 22 maart 2018

Alweer een stap dichter bij de pil voor mannen

Alweer een stap dichter bij de pil voor mannen
- De pil voor mannen, komt het er dan toch van? Een nieuw anticonceptiemiddel dat in Chicago werd voorgesteld lijkt alvast veelbelovende resultaten voor te kunnen leggen. Terwijl de vrouw al decennialang aan de pil zit, blijft het wachten op een pil voor ...

Follow by Email