WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 1 februari 2018

We vragen te veel van arme mensen

We vragen te veel van arme mensen
In de afgelopen periode hebben we flinke stappen gezet in de bestrijding van armoede. Zo zijn toelagen verruimd, weten we mensen in armoede steeds beter te vinden en is de samenwerking tussen helpende organisaties verbeterd. En toch, het is niet voldoende om de armoede, die van generatie op ...

Follow by Email