STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 7 september 2017

Veel uitkeringsgerechtigden ontvangen psychische zorg

Veel uitkeringsgerechtigden ontvangen psychische zorg
- Bijna een derde (30,8 procent) van alle mensen met een uitkering (exclusief AOW) ontvangt psychische zorg. Dat is drie keer zoveel als bij werkenden, blijkt uit een onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Follow by Email