WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 5 juli 2017

Jeugdzorg mist veel migrantenkinderen

Jeugdzorg mist veel migrantenkinderen
- Ze komen relatief vaak uit een eenoudergezin, groeien vaker op in armoede en hebben meer emotionele- en gedragsproblemen. Antilliaanse ...