Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

donderdag 1 juni 2017

Welk alarm moet nog afgaan voor Vlaamse regering van armoede een topprioriteit maakt?'

Welk alarm moet nog afgaan voor Vlaamse regering van armoede een topprioriteit maakt?'
- Leven in armoede is een schending van de mensenrechten. Maar het is niet enkel een verhaal van individuen, het legt ook een bom onder onze ...

Follow by Email