WebDesktop - Smartphones - Tablets  | Nederlands | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PERSOVERZICHT : Armoede | Gezonde | Voeding | Ouderen | HIV | LGBT | NON-PROFIT initiative : Onze missie is om de beste informatie over sociale uitsluiting in de hele wereld te voorzien || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

STIGMABASE | ZoekenTags about global social exclusion | Nederlands

woensdag 7 juni 2017

Stop financieel misbruik bij ouderen

Stop financieel misbruik bij ouderen
- Ouderenmishandeling omvat meer dan lichamelijk of psychisch geweld. In Nederland worden ongeveer 30.000 ouderen per jaar slachtoffer van financieel misbruik of financiële uitbuiting. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal stijgen mede door de vergrijzing. Financiële uitbuiting begint meestal klein, door geld achter te houden na het boodschappen doen. De pleger blijkt vaak een familielid of een bekende van het slachtoffer. Deze vorm van ouderenmishandeling wordt onvoldoende gesignaleerd door hulpverleners, familie en verzorgenden.